Tilladelser og godkendelser:

Tilladelse til godskørsel for fremmed regning (Vognmandskørsel)
Udstedt af:           Trafikstyrelsen
 
Tilladelse til international vejgodstransport for fremmed regning
Udstedt af:           Trafikstyrelsen
 

Sikkerhedsgodkendelse til sikkerhedsbeskyttet transport af gods.

Udstedt af:          Trafikstyrelsen
 
Registrering til transport af ikke kølede fødevarer.
Registreret hos:    Fødevarestyrelsen
 
ADR Kursusbevis for førere af køretøjer  med farligt gods.
Udstedt af:           Beredskabsstyrelsen